cartrack ติดตามรถยนต์ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

cartrack ติดตามรถยนต์ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน   cartrack  – ที่มีการติดตั้งเซ็นเซอร์ต่างๆเพิ่มเข้ามาเพื่อเก็บข้อมูล และรายงานผลหลากหลายรูปแบบในการใช้งานยานพาหนะ เช่น การระบุตัวตนของผู้ขับรถ รายงานพฤติกรรมการขับขี่ ตรวจวัดระดับปริมาณน้ำมันในถัง ความเร็วในการขับขี่ สถานะการติดดับของเครื่องยนต์ เป็นต้น cart rack ติดตามรถยนต์ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในองค์กรบริษัทได้อย่างไร? หลายคนคงสงสัยว่าเจ้าตัว GPS ติดตามรถยนต์ นั้นจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และการจัดการยานพาหนะ ให้กับองค์กรบริษัท หรือหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนได้อย่างไร แล้วทำไมหลายๆองค์กรบริษัทในยุคนี้ จึงนิยมที่จะนำ GPS ติดตามรถยนต์ มาใช้งานเพิ่มมากขึ้น หาคำตอบได้ที่นี่เลย! คาร์แทรคครอบคลุมทุกความต้องการ … Read More